Auteursrechten

We nemen inbreuk op het auteursrecht zeer serieus en zullen de rechten van wettelijke auteursrechteigenaren krachtig beschermen.

Als u de auteursrechteigenaar bent van inhoud die op onze website wordt weergegeven en u het gebruik van de inhoud niet hebt geautoriseerd, moet u ons schriftelijk op de hoogte stellen zodat we de vermeend inbreukmakende inhoud kunnen identificeren en actie kunnen ondernemen.

We kunnen geen actie ondernemen als u ons niet de vereiste informatie verstrekt, dus als u van mening bent dat uw materiaal waarvoor u de auteursrechten bezit, is geschonden of geschonden, dient u onze auteursrechtactivist schriftelijk en met de de volgende informatie:

1.) Een fysieke of elektronische handtekening van een persoon die gemachtigd is om op te treden namens de eigenaar van een exclusief recht waarvan beweerd wordt dat deze is geschonden.

2.) Identificatie van het auteursrechtelijk beschermde werk waarvan wordt beweerd dat het is geschonden, of, als meerdere auteursrechtelijk beschermde werken op een enkele online site onder één enkele kennisgeving vallen, een representatieve lijst van dergelijke werken op die site.

3.) Identificatie van het materiaal waarvan wordt beweerd dat het inbreuk maakt of het onderwerp is van een inbreuk en dat moet worden verwijderd of waartoe de toegang moet worden uitgeschakeld, en informatie die redelijkerwijs voldoende is om ons in staat te stellen het materiaal te lokaliseren.

4.) Informatie die redelijkerwijs voldoende is om ons in staat te stellen contact op te nemen met de klagende partij, zoals een adres, telefoonnummer en, indien beschikbaar, een e-mailadres waarop de klagende partij kan worden gecontacteerd.

5.) Een verklaring dat de klagende partij te goeder trouw gelooft dat het gebruik van het materiaal op de wijze waarover geklaagd wordt, niet geautoriseerd is door de auteursrechthebbende, diens vertegenwoordiger of de wet.

6.) Een verklaring dat de informatie in de kennisgeving accuraat is, en op straffe van meineed, dat de klagende partij bevoegd is om op te treden namens de eigenaar van een exclusief recht waarop naar verluidt inbreuk is gemaakt.

Schriftelijke kennisgeving moet als volgt naar onze aangewezen agent worden gestuurd:
DMCA AGENT E-mail: [email protected]