antieke
Antiek Wikipedia.
Het woord antiek is een collectivum: het duidt voorwerpen collectief aan en kan niet slaan op één bepaald voorwerp. Wil men dat toch doen, dan spreekt men van stuk" antiek, of van antiquiteit" dat laatste woord wordt voornamelijk in het meervoud gebruikt.

Contacteer ons